En svår resa,

pröfvande såväl för fartyg som besättning, har »Sofia» haft på senaste turen från Visby.
Ångaren utgick vid 1/2 4-tiden på torsdags morgonen härifrån. Vinden var sydlig och föreföll ej så särdeles svår. Men man hade ej väl kommit förbi Högklint, förrän fartyget öfverfölls af den häftigaste snöstorm, med hvilken den sedan hade att kämpa ända till vid 11 tiden, då Sofia ankom till Idö, der post och passagerare landsattes i lotsbåten. Efter en stund arbetade fartyget sig sedan fram till Horns brygga, dervid till en del begagnande den ränna som öppnades af Rurik, hvilken just vid den tiden anlände från Libau.
Under hela gårdagen och ett stycke in på natten fortfor snöstormen att rasa. Sofie blef under färden alldeles nedisad och trycktes härer ned i vattnet ända till ventilerna.
Ankomsten hit från Horn skedde vid 10-tiden idag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *