Tändstickssyndikatet,

det stora engelska, kommer efter hvad vi erfara att omfatta afton Visbyfabriken. Kontrakt derom är redan undertecknadt. Utgången af den stort anlagda fisansplanen kommer emellertid att bero på om syndikatet erhåller svenska regeringens tillstånd att här i landet besitta fastighet och idka rörelse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Februari 1889
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *