Postångaren Sofia

anlände hit från Vestervik först vid 1/2 11-tiden i måndags afton, nedan hon vid 4 tiden på e. m. lyckats bryta sig igenom skärgårdsisen invid Vestervik.
Vid ankomsten hit rådde så intensiv snötjocka, att fartygets befälhafvare ej kande skönja hvar han befann sig, trots det att man var alldeles under vågbrytaran. Sofie kom under tjockan nedåt badhuset till, när kapten Snitterberg, som befann sig; på Klintehamns kommando brygga, plötsligt varsnade ångarena topplanterna, då han med stor rådighet hastigt fick fatt i en raket, ryckte cigarren ur munnen på en närstående person och antände raketen. Tack vare denna signal lyckades nu Sofia valbehållen leta sig in i hamnen.
I går förmiddag vid 10 tiden afgick Sofia ånyo, och trodde befälhafvaren ej, att han denna gång skulle lyckas komma längre än till Horn, enär den nordostliga stormen naturligtvis packat isen åt Vestervikshållet. Detta blef också fallet, och i dag anlände Sofia hit från Horn omkring klockan 10 på morgonen. Isen deromkring ligger ganska svår, och i natt var der ej mindre än 20 grader kallt.
Sofia afgår i morgon bittida ånyo till Horn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Februari 1889
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *