Borgenärerna i enkan Anna Nilssons

vid Burs i Norrlanda socken konkurs, kallas att sammanträda i konkursboet tisdagen den 19 nästkommande Februari kl. 4 e.m. för granskning af räkenskaperna öiver förvaltningen och upprättat utdelningsförslag samt för bestämmande af arvode åt förvaltningsmännen.
Kräklingbo den 29 Januari 1889.
BERNH. BOLIN,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *