Hus och gård

under nr 14 och trädgård nr 17 i norderrotans 1:sta qvarter (Strandgatan nr 49).
Å tomten finnas uppförda: ett envånings boningshus af gammalt godt trävirke under tegeltak, innehållande 4 rum, garderober, kök, skafferi och källare samt rymlig vind, ett hus inne på gården innehållande ett boningsrum med garderob och skafferi, samt brygghus med stora tork och bakugnar och spannemålsloft; stall med spiltor för 3 hästar, vedbodar, m. m. brunn finnes i gården. Tomtarealen utgör enligt stadskartan 10410 qvad.-fot hvaraf 8940 är frijord och 1470 qvad.-fot stadsjord under nr 12 1/2 allt i ett sammanhang.
Vidare upplysningar meddelas af mamsell Johanna Berg och undertecknad boende å Adolfsberg.
Gust. Åberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1875
N:r 32.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *