Från landsbygden. Näs.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Näs, 31 Januari.

Till ordförande i Näs sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse har valts kyrkovärden M. Grelsson, St. Sigleips.

Stöld af hö har föröfvats hos en hemmansägare härstädes. Omkring en häck har bortkommit nu på de senaste nätterna. Man har ännu icke kommit gerningsmannen på spåren.
På tal om stöld kan nämnas, att en person här i trakten för någon tid sedan förlorade en större ekplanka.
Man fick snart reda på hvem som var den brottslige och för att undslippa vidare obehag måste han betala 30 kr. för det orättfångna godset. En dyr planka.

Dåligt undervisningsmateriel är det i Näs folkskola. Så t. ex. finnes ingen räknebok efter metersystemet. Detta är ett missförhållande, som hindrar undervisningens framgång och torde med skäl kunna tillskrifvas skolrådets försumlighet.
Apropå skolor kan nämnas, att man är betänkt på att få en aftonskola i gång hästädes. Tanken är vacker, och vi önska att den snart måtte bli verklighet.

Säker hand och säkert öga har en jägare här i trakten. Under den nu lofliga jagttiden ha ett femtiotal harar för hans välriktade skott fått bita i gräset.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *