Om Visby

har f. d. amerikanske ministern i Stockholm W. W. Thomas skrifvit en uppsats, som, försedd med rika afbildningar, finnes införd i januarinumret af den särdeles för sina ypperliga illustrationer vida berömda amerikanska tidskriften Harpers Monthly.
Den innehåller en liflig skildring af Visby forntids historia samt af författarens besök härstädes, hvarvid han tog kännedom om våra intresseväckande ruiner och fornlemningar. I texten äro intagna 16 förträffliga illustrationer, tecknade af T. Thulstrup, hvilka visa delar af stadsmuren, de s. k. syskonkyrkorna, S:t Maria, S:t Nikolaus m. fl., Burmeisterska huset, parti af en gata i staden m. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Januari 1889
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *