Borgenärerna i f. d. hemmansägaren

P. F. Ingmanssons konkurs kallas härmed till sammanträde i gäldenärens bostad vid Mattsarfve i Hörsne socken lördagen den 9:de nästkommande Februari kl. 3 e. m. för att bestämma arvode för konkursförvaltningen, granska redovisningen och upprättadt utdelningsförslag, och om detta godkännes, erhålla utdelning.
Kräklingbo den 26 Januari 1889.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *