Åtskilliga hushållningsgillen

hade gjort framställning till hushållningssällskapet om bidrag till undersökningar för ofullständig torrläggning af Roma myr och Mästermyr. Förvaltningsutskottet hade ej, hvad Mästermyr beträffar, tillstyrkt något bidrag; men i afseende på Roma myr hemstälde utskottet, att hvad som blifvit öfver på landstingets anslag till nötpremieringen skulle användas till att revidera det förslag till ofullständig utdikning, som redan uppgjorts af landtbrukeingeniör Steinmetz.
Förvaltningsutskottets förslag godkändes.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *