På begäran af förmyndaren

för Anna Olivia Jakobsson och med Gotlands Södra häradsrätts tillstånd kommer för nämda myndlinge räkning onsdagen den 30 innevarande Januari kl. 2 e. m. att försäljas 5/64 mtl. Hägur i Ejsta sådan hemmansdelen befanns; kommande betalnings. och öfriga vilkor alt tillkännagifvas före auktionen.
Ejsta d. 22 Januari 1889.
JOH. GOTTBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Januari 1889
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *