Hushållningssällskapet

sammanträder om måndag kl. 12 middagen i länstyrelsens seesionerum. Flere vigtiga frågor förekomma dervid till behandling. För den vidlyftigaste, margarinfrågan, ha vi redan utförligt redogjort. Vi nämna dessutom: framställningar af hnshållningsgillen om bidrag till undersökningar för ofullständig torrläggning af Roma myr och Mästermyr, om ändringar i nötboskapspremieringen, så att endast gotlandsdjur belönas, om anordnande af årliga malt- och utsädeskornatställningar i Visby samt om anslag till vattendragebservationer.
Sammanträdet torde sålunda kunna påräkna en allmännare uppmärksamhet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Januari 1889
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *