Landsbygden. Rone.

(Bref till denna tidning.)
Rone, 15 Jan.

Straffvärdt okynne har här på några ställen inom socknen, troligtvis af pojkar, utöfvats, såsom fönsterrutors inslagning, dörrars aflyftanda af sina gångjern m. m. i den stilen. Ännu äro gerningsmännen ej ertappade.

Nykterhetssaken går sakta men säkert framåt här. I goodtemplarlogen har under hösten och julen nya medlemmar ständigt ingått. Denna loge är nu rätt talrik.

Ur djurverlden. Fjerde dag jul erhöll man en lamunge vid Rone gård. Det var märkvärdigt tidigt. Men än märkvärdigare är nog det, tyckes oss, att trettondagen kom en höna med kycklingar krya och vid god vigör. Detta är inga ankor, som man säger, — Svanor hafva i flockar nu under dagarna flyttat från norr till söder.

Menskligt elände kan vara af många slag. Har i socknen finnes ett sjukt barn, byars sjukdom knapt kan beskrifvas. Den består i huden med torra sårnader, utan att läkare kunnat bota det onda. Man är nu betänkt på att söka få in barnet på någon vårdanstalt.
En ung man, som i sju år suttit inne i värk och vånda med ett sjukt knä, blef för en tid sedan rask och uträttar nu hvilket arbete som helst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *