Kyrkoherde- och komministerslägenheterna

i Visby stift ha genom senast gjorda, af pröfningekomitén granskade och faststälda bevillningstaxering följande såväl, af lön som boställe förenade inkomster:

pastoratkr.
Visby4,528
Endre1,967
Barlingbo2,529
Roma3,352
Follingbo2,879
Fole3,678
Veskinds2,940
Martebo2,823
Stenkyrka3,657
Othem3,050
Hangvar2,391
Lärbro5,410
Ruta3,676
Fårö3,318
Hejnum1,845
Källunge3,222
Gothem2,970
Hörsne2,522
Dalhem4,293
Sjonhem2,516
Vänge2,421
Östergarn2,739
Kräklingbo2,966
Stenkumla3,470
Vall3,095
Atlingbo1,903
Eskelhem3,800
Sanda3,895
Hejde3,145
Klinte3,447
Ejsta2,916
Habblingbo3,637
Hafdhem3,960
Grötlingbo2,780
Öja3,279
Vamlingbo3,123
Rone2,494
Alfva2,789
Fardhem2,018
Levide1,873
När4,224
Alskog3,177
Burs3,807
Garde2,606
Visby komministratur2,813
Dalhem1,281
Guldrupe600
Ardre1,487
Mästerby1,134
Lojsta1,263

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *