Genom offentlig auktion,

som Thorsdagen den 18 innevarande Juni kl. 11 f. m. förrättas vid Wibby i Gothem, låta sterbbusdelegarena efter aflidna husbonden C. F. Kahlström försälja såväl lösöreboet som fastigheten bestående af något silfver, jern- och blecksaker, porslin, sängkläder, den aflidnas gångkläder, hvarjehanda husgerådssaker, trä- kärl, ett fickur, vagnar, selar, snickareverktyg, en häst, en ko och några lam, 2:ne ladugårdsbyggnader af träd m. m.
Omkring kl. 3 e. m. utbjuden fastigheten mantal Stora Gervide i Gothem, utgörande en enda äga bestående af god bördig åker med derå växande råg- och hvetesgröda. För lösa egendomen lemnas godkända köpare 4 månaders anstånd, då äfvenväl en tredjedel af fastighetsköpeskillingen bör betalas, återstoden kan emot säkerhet och 6 proc. ränta få en längre tid hos köparen innestå.
Hejnum den 10 Juni 1874.
Efter anmodan,
BERH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *