1888 års enkespanmål,

som utgår i kontanta medel, har domkapitlet fördelat sålunda:
åt enkorna efter H. G. Bergman, J. Lutteman, H. P. Gustafsson, J. D. Gren, M. Hägg, J. Fehling, E. G. Alfvegren, J. P. Högström, J. F. Appellöf, H. Tranér och P. H. Eneqvist, hvardera 3 tunnor med kr. 34:02, P. A. Gardsten, 2 1/2 t:a med kr. 28:35, C. Sonesson, V. Moberger, C. F. Herlitz, L. H. Lyth hvardera 1 1/2 t:a med kr. 17:01, G. T. Romdahl, C. M. Molér, J. Collberg, O. Laurin, hvardera 1 t:a med kr. 11:34.
Enkepenningar. Åt enkorna efter J. Lutteman, J. Fehling, H. P, Gustafsson, hvardera kr. 16, M. Hägg kr. 14, H. G. Bergman kr. 13:60, O. Laurin kr. 13, S. D. Gren kr. 11, E. G Alfvegren kr. 10, C. F. Herlitz kr. 7, H. Tranér kr. 6, V. Moberger, J. F. Appellöf, hvardera kr. 5 och C. M. Molér kr. 4.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *