En uppsyningsmansbefattning

inom Visby tullkammarområde med tjenstgöringsakyldighet tills vidare i Kappelshamn sökas af e. o. kammarskrifvaren i Helsingborg, frih. O. Åkerhielm, tullvaktmästaren i Kalmar K. F. Carlsson, e. o. kammarskrifvaren i Varberg M. L. Nilson, sjökapten G. V. Nyman i Vesterhejde, t. f. tulluppsyningsmannen i Kappelshamn N. F. Olofsson, och tullvaktmästaren J. J. B. Carlsson i Nyköping.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Januari 1889
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *