Ett lugnt och fredligt samhälle

visar sig, glädjande nog, Visby blifva allt mer och mer. Under året har rådhusrätten haft att döma endast: för snatteri 9 personer, för stöld 4, för våld mot person 23, för fylleri 38, för förargelseväckande beteende 8, för oljud å gata nattetid 5, för djurplågeri 5 och för hemfridsbrott 2.
Lösdrifvarne ha rikligt hållits åt. Åtal ha anställs mot ej mindre än 60 sådana (deraf i ett par fall 2 gångar), af hvilka en del blifvit endast varnade, en del dömda till tvångsarbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Januari 1889
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *