En falsk enkrona

med årtalet 1883 anträffades i går af polisen i garfvare T. Ödins salubod vid Södertorg. Myntet, som är särdeles välgjordt, kunde blott på klangen och vigten skiljas från ett äkta. Det vägde 38 korn mindre än en silfverkrona. Har myntet bekommits i nämda bod vet man ingenting om. Det är mycket slitet och tycke sålunda länge ha varit i bruk. Stadelitkalen härstädes tror sig igenkänna det som härledande sig från en myntförfalskare Hills tillverkning och hvars mynt redan för ett par år sedan voro i omlopp i hufvudstaden.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Januari 1889
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *