Från sjön.

(Meddeladt af grosshandlare Molander.) Skeppet Moya, kapten Högberg, anlände i går till St Malo. Allt väl ombord.
— Den 28 Dec. grundstötte vid Samsö skonerten Triton, kapten Lundberg, hemma i Varberg, på resa från Aabenraa till hemorten i barlast. Fartyget läck. Besättningen räddades. En Svitzers ångare har reqvirerats till platsen.
— Skeppet John, hemma i Stockholm och på resa från Östersjön till Leith, har afmastadt inbogserats till Balta Sound.
— Enligt meddelande från Honolulu har ett engelskt krigsskepp anländt dit med besättningarna på svenska skeppet Virgo, 8 man, och ett tyskt skepp. Båda fartygen lågo 27 Nov. för ankar vid Maldon Island och kastades af en plötslig pålandestorm in i bränningen. Hela besättningen på det tyska skeppet räddades, men af Virgos besättning drunknade kaptenen, styrmannen, kocken och tvänne matroser, hvilkas båt kantrade.
Virgo torde vara f. d. Visbyskeppet med detta namn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *