Förmodad sjöolycka.

Telegrafisk förfrågan har i går hit ingått från Lybeck, huruvida här afhörts något om tyska ångaren Henrietta, kapten Engelhardt, hemma i Lybeck, och hvilken varit stadd på fraktfart i Östersjön. För någon tid sedan var Henrietta inne i Slite. Då emellertid denna förfrågan måst nekande besvaras, är väl antagligt att ångaren förolyckats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *