Notabla resande.

Under de senaste dagarne hafva hit anländt: generalen á la suite hos kejsaren af Tyskland, generallöjtnanten von Schweinits och rentieren Pauli, hvilka under sommaren komma att göra resor i Sverige och Norge. Landshöfdingen grefve Hamilton och justitierådet Cramér.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juni 1874
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *