Bröllop firades å stadshotellet

härstädes i fredags afton, då revisor August K:son Bergman sammanvigdes med fröken Hilde Åkerman, dotter till framlidne förgerifabrikören Åkerman och hans efterlefvande maka.
Som tärnor och marskalkar fungerade:
Lektor Fagerhohn, fröken Nanny Åkerman; löjtn. G. Falk, fröken Dika Åkerman ; dr O. Klintberg, fröken Anna Lemke; intendenten Viktor Karlson, fröken Anna Aurell; hr John Hallgren, fröken Ida Palm; löjtn. Hjalmar Sillén, fröken Emma Falck; hr Fredrie Bolling, fröken Lena Viman; löjtn. Emil Löwenberg, fröken Hilda Lindgren; löjtn. Ernst Sillén och fröken Agnes Eneqvist.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 December 1888
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *