Utmätningsauktion af Hägvide i Lärbro.

Onsdagen den 16 nästkommande Januari kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af C. J. Löfqvists konkursbo tillhörige 7/64 mant. Hägvide i Lärbro socken; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med bonings- och ladugårdshus, innehar omkring 13 tunnl, åker, 2 tunnl. änge. mark samt skogs- och betesmark för husbehof och har blifvit saluvärderad till 3,500 kronor.
Visby i Landskansliet 10 December 1888.
E. POIGNANT.
G. N. Donner.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1888
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *