Auktion af Mattsarfve i Hörsne.

Genom offentlig auktion, som torsdagen den 20 November från kl. 10 f. m. förrättas vid Mattsarfve i Hörsne låter hemmansägaren Olof Pettersson, Simunde till den mestbjudande försälja sina ägande hemmansdelar 5/32 mantal Mattsarfve och 133/819 mantal Swiss i Hörsne socken. Dessa hemmansdelar ha särdeles goda och bördiga ägor, åkerjorden består af mylla på lerbotten, god slåttermyr och skog till husbehof. Hemmansdelarne äro fria från s. k. lifstidsundantag och utbjudas dels i mindre lotter dela och hvarje hemmansdel i sin helhet med förbehållen pröffningsrätt att antaga eller förkasta blifvande anbud; betalningsvillkoren blifva förmånlige och uppgifves vid auktionen. Äfven försäljas en ladugårsbygnad af trä inredd till lada, häststall, tröskverkshus och ett tröskverk.
Vid samma tillfälle uppbären liqvid för auktionen som af undertecknad den 20 sistlidne September förrättades vid Mattsarfve för P. Ingmanssons konkursmassa.
Hörsne den 11 Dec. 1888.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1888
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *