En ovanlig rättssökande

uppenbarade sig idag i rådhusrätten. Midt under pågående session kommer nämligen en liten grå kisse insmygande i domsalen, sätter sig vid nedre ändan af dombordet och uppger ett klagande mia-au. Så tar han sats midt upp uti den uppslagna bibeln, ser så bedjande på välloflige rådhusrätten och fortfar med sina klagande läten. Stadsdekalen måste göra sin skyldighet och utföra misse, som i förmaket öfverantvardades till konstaplarna för vidare befordran utom rättvisans boning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 December 1888
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *