En inskriptionstafla

har i eftermiddag, börjat uppsättas på fasaden af det nya kronomagasinet vid Strandgatan. Taflan, som är förfärdigad på hr H. Lindströms stenhuggeri, är af Gotlands kalksten, slipad och polerad samt omkring 5 fot lång och 4 fot bred. Inskriptionen med 4 tum höga förgylda bokstäfver lyder:
Denna bygnad, uppförd under Hansetiden, ändrades och inreddes till gevärsförråd för Gotland år 1888.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 December 1888
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *