Utmätningsauktion.

Onsdagen den 9 nästkommande Januari kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Olof Sandelius och Frans Johansson tillhöriga 97/352 mantal Sandäskes i Sanda socken; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är försedd med bonings och ladogårdshus, utgöres af 114,37 qv.-ref åker, 112,39 qv.-ref äng och 218,76 qv.-ref afrösningsjord samt har blifvit saluvärderad till 6000 kronor.
Visby i Landskansliet 4 December 1888.
E. POIGNANT.
G. N. Donner.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *