Haveriauktion.

Medels offentlig auktion, som förrättas vid Ronehamn Fredagen den 14 December 1888 kl. 10 f. m., försäljes för vederbörandes räkning fartyg och inventarier efter till Ronehamn inbergade kondemnerade Finska skonerten Sofi.
Fartyget med stående gods och detsamma tillhörig väderpump ; samt inventarierna bestående af löpande gods, segel, trossar, kettingar, båtar m. m. säljes hvar för sig.
Betalningen erlägges kontant och närmare meddelanden lemnas vid auktionstillfället och kunna derförinnan erhållas af herr Gustaf Cramér Ronehamn samt på undertecknads kontor.
Visby i Kejserl. Ryska v. Consulatet d. 6 Dec. 1888.
C. J. Björkander.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *