Tjenstledighet

åtnjuter landssekretetare Hambraeus under innevarande månad. Hans tjenst skötes af länsnotarien Donner. T. f. länsnotarie under samma tid är notarien John Bachér.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 December 1888
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *