En underofficersbygnad

på Visborgs slätt beslöto underofficerarna vid Gotlands infanteriregemente vid möte i lördags att låta uppföra. Komiterade fingo i uppdrag att verkställa detta beslut för en kostnad af 5 tusen kronor. Ritning år upprättad af fanjunkarna Karl Alyhr. Skulle kostnaden enligt denna emellertid öfverstiga ofvannämda summa, skulle från Ekmanska snickerifabriken reqvireras den bygnad, som enligt förevisad ritning varit i fråga. Om något öfverskott uppstår i det ena eller andra fallet, kommer detta att användas till inventarier och möbler.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 December 1888
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *