Militärbefälhafvare-befattningen på Gotland.

Ur statsverkspropositionen meddela vi följande: ”Militärbefälhafvare-befattningen på Gotland är en ny tjenst, nu för första gången i riksstaten upptagen. Denna tjenst har tillkommit genom en förändring, öfverensstämmande med lag, med gotlänningarnas länge högt uttalade önskningar och med den allmänna rättkänslan. Åt innehafvaren har begärts en lön redan för detta år af 8,240 kronor, hvaraf dock redan förut utgått 1,200 kronor till förre militärbefälhafvaren, som tillika var landshöfding.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *