En besvarlig resa

har ångaren Visby haft till Stockholm nu i dagarna. Fartyget afgick härifrån i fredags morgse och fortsatte resan till på middagen, då den på grund af det svåra vädret måste vända och söka in till Kappelshamn. Der låg ångaren till på lördag afton, då den ånyo afgick. Hela natten till söndagen hölls sjön, men i går på morgonen måste fartyget, sedan det visat sig ogörligt att komma fram, gå in till Fårösund, hvarifrån Visby afgick i går afton, och har an lyckligen framkommit till bestämmelseorten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 November 1888
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *