Den nya artillerikasernen

nere vid hamnen står nu i det närmaste färdig, åtminstone till sitt inre. Planeringsarbetena på den stora tomten bakom kasernen pågå flitigt. Någon dag i slutet af denna vecka komma besigtningen och afsyningen af arbetet att äga rum.
Inflyttningen i de nya logementen torde dock ej komma att ske förrän till våren, enär en del inventarier ej ännu blifva färdiga.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 November 1888
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *