I haveri inkom 17 dennes på middagen

till Kappelshamn norska jakten Fremad, skeppare H. Hargaut, hemmahörande i Ålesund, och på resa från Nyköping till Hull med last af furubattens.
Den 16 passerades Häfringe, och var vinden då ganaka stark, så att fartyget måste läggas för stormsegel och öfvarspolades.
Den 17 på morgonen borttog en brottsjö klyfvarbom och båt samt ramponerade jagare och tågvirke. Efter skeppsråd beslöts söka närmaste hamn, som blef Kappelshamn, der skadorna komma att repareras.
Så mäler i dag afgifven sjöförklaring.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 November 1888
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *