Ångaren Eskdale,

som sattes på land vid Nore i tisdags, blir troligen vrak. Under senaste nattens storm gingo skorstenen och stormasten öfverbord och nu har äfven akterskeppet sönderslagits. Såväl, Poseidon som Belos ligga vid strandningastället, den senare kommen från Stockholm.
Eskdale, som innehade en last af ej mindre än 379 standard trä, har en gång förut, för ungefär 11 år sedan, ränt på nere vid Hoburgen. Den hade då annan befälhafvare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 November 1888
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *