Strandning.

I Arendal hemmahörande skon. Charlotta Helberg, kapten Jörgensen, kommande från Gefle, destinerad till Shoreham med splintved strandade i lördags middag i närheten af Lummelundsbruk, strax söder om Nyhamns fiskläge. Fartyget, som nyssnämda dag sprungit läck, fyldes så hastigt med vatten att det vid middagstiden stod flere fot högt i rummet, hvadan det i sådant tillstånd ej kunde hålla sjön utan måste sättas på land. Besättningen, 8 man, räddade sig i egna båtar och då senare på eftermiddagen manskap med lifräddningsapparat anlände från Visby för att bistå dem, vore de alla ilandkomna, ehuru sjön gick hög och bränningarna vero rätt svåra i landstenarne.
Fartyget, som nu ligger endast vid pass enhalt kabellängd från stranden, syntes igår vara rätt illa åtgånget af brottsjöarna; akterspeglen var helt och hållet frånbruten, äfvenså en del af akterskeppet, bottnen antagligen inklämd och sönderbräckt så att masterna stå och gunga endast hållna af stagen, kajuttaket med skyligthet samt en del segel och spilror af vraket syntes kring stränderna. Lasten med den rådande pålandiga vinden flyter i land kring stränderna och bergas.
Fartyget som är 289 ton lär vara omkring 20 år gammalt. Det lär i dag ha kondemnerat.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 November 1888
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *