Hafva har åter kräft offer

bland vår fiskarebefolkning.
I torsdags middag utgingo som vanligt från Fårösund flera fiskarbåtar för att fiska strömming utanför norra gattet. Bland dessa fans en tämligen styf och bra båt, i hvilken befunno sig husbonden Godman, Hägur i Bunge, hvilken som den äldste satt till rors, samt husbondesonen Blomgren från Hägur och arbetskarlen Pettersson från Duckar. De två sistnämde sägas ej ha varit särdeles segelvana. På återvägen hade de vid 10-tiden på aftonen hunnit ett godt stycke in i Fårösund och hade då i sällskap 3 till 4 andra båtar, hvilka lyckligt komme i hamn. Godmans båt följde emellertid Fårölandet nästan inlät halfva sundet, då, efter hvad man förmodar, båten vid en vändning nära land kantrat, vare sig genom något fel vid skoten eller någon annan tillfällighet.
I Fårösund visste man emellertid ingenting om båtens olycksöde. Man trodde att besättningen möjligen kommit i land å Fårö, och först i fredags middag fick man visshet om att den drunknat. Då på träffades nämligen Godman död, hållande sig med båda händerna fast i relingen till båten, som låg kantrad med kölen i vädret. Han hade hufvudet under vattnet. De två andra hittades efter åtskilligt sökande föret i går. Alla tre de omkomne sågo, då de påträffades, alldeles ut som om de sofvit, voro rödblommiga samt alldeles oskadade.
Godman, som var 37 år gammal, efterlemnar hustru. Blomgren var 23 år och Pettersson 34 år gammal. Från ett par af båtarna i sällskapet säger man sig ha hört nödrop, men på grund af mörkret kunde man ej skynda till hjelp.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 November 1888
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *