Dödsfall.

Natten till torsdagen afled i Stockholm en af de äldre tjenste männen i Stockholme handelsbank, hr Jacques Herlitz, omkring 48 år gammal. Dödsorsaken var blodförgiftning.
Efter att ha börjat sin bana såsom bankman i Stockholms enskilda bank och der tjenstgjort i 11 år hade den aflidne i 15 år varit anstäld i bandelabanken och derunder genom redbarhet, plikttrohet och humanitet gjort sig aktad och värderad ej endast af förmän och kamrater utan ock af de tusental af bankens kunder, med hylla han under denna långa tid kommit i beröring, yttrar D. N. Genom sitt öppna, flärdfria väsen och sin vänfasta karaktär hade han förvärfvat en talrik krets af vänner. Närmast flödes han af efterlefvande maka.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 November 1888
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *