I vår samfärdsel

har genom Dagmars strandning inträffat den rubbning, att vi icke få någon båt från hufvudstaden denna vecka mellan onsdagen och lördagen. En annan olägenhet i båtarnas turer, bestående deri, att Visby och Tjelvar på söndagar samtidigt afgått från Stockholm, har styrelsen afhjelpt genom en turändring, hvarom närmare in hämtas på annonsafdelningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 November 1888
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *