I spillror

torde väl ångaren Dagmar nu i det närmaste vara efter under natten till i dag och allt fortfarande rådande starka blåsten. Efter att underrättelserna under onsdagen läto mycket gynsamma och ingåfvo förhoppning om att haveriet var af jämförelsevis lindrig art, ankom i går middag ett telegram, som meddelade att ångaren ännu som i onsdagsafton qvarsted å grundat vattenfyld samt öfvergifven af besättningen. Dykarbåt var dock tillstädes. Sjön gick svår och bergning ansågs för närvarande omöjlig, hvadan det var troligt att fartyget skulle blifva vrak.
Lasten är enligt annat telegrafiskt meddelande borgad.
De senaste underrättelserna om ångarens öde inhämtas af telegramafdelningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 November 1888
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *