Missionsmöte började i förgår

e. m. i metodistkapellet härstädes. Mötet öppnades med en välkomsthelsning af pastor Berthold Roos, hvarefter pastor Andersson från Tofta höll betraktelse öfver ämnet: När Gud är för oss, hvem kan då vara emot oss? Härpå talade pastor Johansson från Butle öfver bidelordet: Jesus Kristus i går och i dag och desslikes i evighet. På aftonen kl. 8 predikade pastor Holtqvist från Burgsvik.
I går morgse fortsattes mötet kl. 10 med föredrag af pastor Andersson från Slite, hvilken till ämne valt psalmistena ord: De som med tårar så, de skola med glädje skörda. På eftermiddagen var anordnad en s. k. skördefest, hvarvid åtskilliga till festen skänkta saker försåldes. Pastor Roos uppläste som inledning Davids 146 psalm och talade öfver orden Herren älskar de rättfärdiga. Pastor Roth påpekade i ett kortare föredrag skördefestens betydelse. Vi vore visserligen befriade från de gammaltestamentliga lagarses tvång, men oj från att lofva och prisa Herren vår God.
Skördefesten var besäkt af omkring 150 personer och inbragte i behållning omkring 160 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *