Lösen för ståndskog

har af södra ägodelningsrätten vid laga skifte K Fröjel sockens fjerds skifteslag blifvit bestämd att utgå ifrån:
Nils Jakobsson för hemmanet Hejdas i Fröjel med 278:50; Siglejfs hemmansägare i Silte med 522:—; Mickels d:o d:o 342:—; Jakob Dalgren d:o Bandarfve i Levide d:o 175:25; Olof Johansson d:o d:o 145:25; Hjalmar Hägg, 7/64 mil Alsläde d:o 622:—; Gustaf Larssons 35/256 d:o d:o 817:—; Lars Hålles 21/256 4:0 d:o 398,—; Karl Vahlbergs 1/32 d:o Ansarfve d:o 52:—; Brita Anderssons 1/16 d:o d:o 181,50; Aug: Sandströms 1/64 d:o d:o 26:50; Lars Sandströms 1/32 d:o d:o 287:50; Jak. Sandströms 1/16 d:o d:o 291:50; Gutt. Sandströms 1/32 d:o d:o 89:—; Olof Sandströms 1/64 d:o d:o 62:—; Karl Alströms 1/32 d:o d:o 41:50; Pet. Hejdenberge 1/32 d:o d:o 199:50; Gist, Sandströms 1/16 d:o Bofride 64:50; Pehr Sandströms 1/16 d:o 4:0 117:50; Osk. Petterssons 1/16 d:o d:o 586:38 Nils Stenbergs 3/16 d:o d:o 580,50; Teodor Bobergs 5/16 d:o Bossarfve 561:501 Lars Göthbergs 1/32 d:o d:o 504:75; Jakob Parssons 7/64 d:o Kanna 201:12; K. A. Odins 91/64 d:o d:o 1,778:75; Petter Hanssons 3/8 Pasarfve 1,320; Hans Jakobssons 1/8 d:o 259:—; Jakob Petterssons 1/4 d:o d:o 25:—; W. Wöhlers lägenhet under Bönders i Klinte 28:—.
Vid hemmansklyfning k 1/4 mantal Gute i Fardhem socken har ståndskogsersättningen bestämts att utgå:
af Oskar Jakobson för 1/32 mtl med 213:87; af Johan Möller d:o d:o 87:87 och af Lars Ronander d:o d:o 7:87.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *