Från sjön.

Briggen Lisette, kapten Lundqvist, råkade 25 Oktober på aftonen att under resa från hemorten Vestervik till Morlaix med plank grundstöta å Anholts ref. Farlyget kom emellertid loss påföljande afton och inkom med hjelp från fiskare till Varbergs hamn. Det hade blitvit betydligt läck och mistat två ankare. Från Varberg skulle briggen med ångbåt bogseras till Göteborg att der, efter att hafva vidare undersökte, repareras.
— Från Öregrund skrifves: Skeppsbrott och åter skeppsbrott äro de beklagliga underrättatser vi nu få mottaga. Förra veckan inkom hit en tysk dykeribåt, medförande det på Finngrundat för ett par månader sedan förlista barkskeppet hvilket af stormarna lösslagits och drifvits till sjös, der det redlöst påträffats, flytande på lasten, utan botten och akterspegel. Det har inbogserats till Kullbåden för att lossas. Till samma plats har äfven inbogserats briggen Gottfrid, som törnade på vid Understen. I lördags hitkommo ångarne Belos och Argo samt en tysk dykeribåt för att assistera en utanför Gräsö Kallboda törnad brigg som 8 dagar i lördag, törnade och fastnade. Argo har utgått för att försöka draga af fartyget och inbogsera det hit. En olycka inträffade vid skeppsbrottet. Kaptenen, som hade vakten, hade gått upp i masten för att hålla utkik på land, men hade icke väl hunnit upp, förr än fartyget törnade, hvarvid kaptenen släpte sitt tag och föll i däck, dervid erhållande skador. Besättningarna å fartygen lära vara räddade.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *