Från sjön.

Engelska ångfart. Amazonas, som vi nyligen omnämde hafva strandat utanför Räfsö, har oaktadt vestlig storm och pålandsvind tagits flott af bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Neptun och Eol samt införts till Räfsö hamn. Fartyget, som är fullt af vatten, håller der på att provisionelt tätas för att sedan bogseras till reparationshamn, antagligen till Stockholm.
— Barkskeppet Petter, hemma i Helsingborg och förda af kapten Edv. Månsson, har under resa från London till Vestervik i barlast natten till 15 dennes i Nordsjön påseglats af en engelsk ångare och erhöll flere rätt allvarsamma skador dels på riggen och dels på skrofvet. Efter sammanstötningen lade sig ångaren så nära det påseglade fartyget som möjligt, och man ropade namnet, men ombord på Petter var det omöjligt att uppfatta detta, och då det rådande mörkret gjorde att man icke heller kunde se ångarens namn. Denne fortsatte efter en stunds förlopp sin resa. Skeppet Petter har i söndags inkommit i Helsingborgs hamn för att reparera.
Ångaren har sedan befunnits vara engelsmannen Alme Holme.

Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *