Filosofie kandidat V. Flodéns ansökan

om befrielse från profs afläggande för den af honom sökta adjunkturen i tyska och modersmålet, historia och geografi vid härvarande läroverk äfvensom för liknande platser i allmänhet har k. m:t bifallit i hvad den rör den sökta platsen i Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *