Sex och en half grad kallt

hade man i torsdags i Hemse För öfrigt stod lägsta temperaturen derstädes hvarje dag i förra veckan under fryspunkten en eller annan grad.

Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Oktober 1888
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *