Auktion vid Sylfaste i Follingbo.

Måndagen den 29 i innevarande månad låter sysslomannen i N. Söderbergs, Sylfaste i Follingbo konkurs från kl. 9 f. m. medels offentlig auktion till den högstbjudande försälja hela lösöreboet bestående af guld-, silfver , koppar-, malm och hvarjehanda husgerådssaker, möbler af flera slag såsom en schltronier, byrå, skänk, kommod, bord, stolar och sängar m. m ; kör- och åkerbruksredskap såsom res- och arbetsvagnar, slädar, kälkar, vrång- och foderhäckar, vänd och spetsplogar, harfvar, föser, en klös- och en krokpinnharf, en myllkam, smed- och snickarerodskap i godi stånd; kreatur såsom hästar, ett par oxar, 5 st. kor, ungnöt, lam och svin m. m. och lerunas säkre och kände inropare anstånd med betalningen i tre månader andra mindre godkände betale kontant eller vid anfordran.
Roma den 17 Oktober 1888.
Efter anmodan,
P. JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Oktober 1888
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *