Auktion vid Nors i Gothem.

Genom ogentlig frivillig auktion, som förrättas vid Nors i Gothem torsdagen den 1:ste och om ej alt medhinner fredagen, den 2:dre nästkommande November båda dagarne från kl 9 f. m. låter hemmansägaren L. P. Norrby, med anledning af boutredning efter sin aflidna hustru försälja hela lösöreboet bestående af guld, silfver deribland en välarbetad dryckeskanna vägande 106 lod, en dryckesbägare, supbägare, förläggs-, mat, te. och ströskedar allt kontrolleradt, kopparkittlar och pannor, en malmgryta och andra saker af malm, tenn- och blecksaker, en besparingsspis med tillhörande kärl, 2:ne inmurade bryggrytor och en större mängd andra jernsaker, porslin och glas, linne, goda fjäderfylda sängkläder, den aflidnas gångkläder, betsade och målade möbler bestående af bord, stolar, soffor, sängställen, tvättkommoder, dragkistor, väggur, en ljuskrona, sädes- och mjölbingar, träkärl af alla slag, snickareverktyg och smedjererbkap, åker- och körredskap, bestående af ett tröskverk, vindmaskin, res- och arbetsvagnar, en kälkrack, arbetskälkar, selar, pingel och hadvar, foderhäckar, mullfösor och diverse annan handrddskap, en större mängd fiskredskap bestående af strömminggarn, flundre- och fjellfiskenät, sättningsrep, en storbåt med segel och inventarier, 1/3 i en d:o, en s. k. eka, badlotter; kreatur bestående af hästar, hvaribland ett sto i tredje året, 2 par oxar, flere kor, tjurar och qvigor, lam, svin och gäss, beredda hudar och skinn jämte mycket annat.
Säkre, af mig kända inropare erhålla 3 månaders anstånd med betalningen.
Kräklingbo den 20 Okt. 1888.
BERNH. BOLIN,
anmodad boutredningsman och anktionsförättare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Oktober 1888
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *