Genom offentlig auktion

låter enkefru Elisabet Gardell, Qvie i Martebo, onsdagen den 24 innevarande månad kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja kreatur, hästar, oxar, flere st. goda mjölkkor, en tjur, qvigor; kör- och åkerbruksredskap såsom vagnar, kälkar, plogar, klös- och rakpinnharivar, diverse husgerådssaker, mansgångkläder beredda får- och kalfskinn, ett mindre parti ull och hvetemjöl några st. smågrisar m. m. m. m.
Kände köpare erhålla 4 månaders betalningsanstånd, andre betale kontant eller vid anfordran.
Tingstäde den 11 Oktober 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *