Från sjön.

I Delfzyl hemmahörande skeppet Clara, kap. Waterbord har under det i tisdags natt rådande hårda byvädret strandat å Känsöskären och förfylts med vatten. Fartyget, som var lastadt med bjelkar och på väg från Sundsvall till hemorten, hade först vid 12-tiden gått till ankars och derefter kommit i drift. Bogserångeren Färdig har i tisdags varit ute för att lemna hjelp, och är ännu osäkert, om fartyget kan bergas. Kaptenen har uppkommit till staden, och besättningen uppehåller sig fortfarande ombord.
Enligt senare på dagen ingångna underrättelser antogs det, att sedan däckslasten lossats, man möjligen skulle kunna få fartyget flott. Clara lär inneha 500 standards last.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Oktober 1888
N:r 80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *